Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2023

Cunda Island/Balıkesir    8-10 September / 2023

Virtual Presentation

Video recordings (.avi, .mp4, and .flv) of virtual presentations will be played at the related session, and presenters will be connected via Zoom. Thus, the audiences will be able to ask their questions to the presenter of the virtual presentation. Time allocated for the virtual presentations is as 15 mins for video recordings and 5 mins for the discussion session. Virtual presentations ought to be submitted till 25 June 2023 for technical arrangements.

By sending an e-mail to  erpacongressvirtual@gmail.com, you can submit your video recordings. Video size is kindly requested to be 100 Mb or lower. 

On the day of the congress, only the author whose turn it is to present will be contacted. The presenter is expected to be online on Zoom at least 30 mins before the presentation. The author will be contacted only if the audiences have questions for the presenter. Otherwise the case, the presenter will be provided with the feedback of the presentation conducted without any problem or questions from the audiences. 

ERPA Congresses recommends Camtasia Studio program for video recordings. You can watch sample video template prepared for video recordings and easily prepare your virtual presentations. You can use Camtasia Studio program free within 30 days. Please, click to download from its official web-site. Click Here.

ERPA Congresses Virtual Presentation Coordinators

Dr. Furkan AYDIN

Sample Video Template

 

 

Sanal sunumların video kayıtları (.avi, .mp4 ve .flv) ilgili oturumda oynatılacak ve sunum yapanlar Zoom üzerinden bağlanacaktır. Böylece, izleyiciler bildiriyi sunan kişiye sorularını sorabileceklerdir. Sanal sunumlar için ayrılan süre video kayıtları için 15 dakika ve tartışma oturumu için 5 dakikadır. Teknik düzenlemeler için sanal sunumların 25 Haziran 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

erpacongressvirtual@gmail.com e-posta adresine video kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Video boyutu 100 Mb ve altı olması rica olunur. 

Kongre günü sadece sunacak yazarla iletişim kurulacaktır. Sunum yapacak olan katılımcı, oturumundan en az 30 dakika önce Zoom'dan çevrimiçi olması gerekmektedir. Katılımcıyla, izleyicilerin sorusu olduğunda irtibata geçecektir. 

ERPA Kongreleri, video kayıtları için Camtasia Studio programını önerir. Video kayıtları için hazırlanan örnek video şablonunu izleyebilir, sanal sunumlarınızı kolayca hazırlayabilirsiniz. Camtasia Studio programını 30 gün içinde ücretsiz kullanabilirsiniz. Resmi web sitesinden indirmek için lütfen tıklayınız.

ERPA Kongreleri Sanal Sunum Koordinatörleri

Dr. Furkan AYDIN

Örnek Video Şablonu

 

 

 

 

 

Announcements

Yandex.Metrica