Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2024

Cunda Island/Balıkesir    13-15 September / 2024

Paper Submission

To submit your paper please use the platform provided. You need to sign up prior to using the platform.

Create User Account

At first participants should upload their abstracts (in .doc or .docx file format). All abstracts submitted to congress undergo blind review process by at least two anonymous reviewers. The reviewers are chosen from the scientific committee. Typically, the field coordinators will seek reviewers’ feedback before considering your submission for acceptance. In that case, the field coordinator will wait until he/she receives all reviewer comments on your submission. The field coordinator will then e-mail you directly with a decision. Paper are accepted according to the abstracts you have uploaded. Full paper(s) can be sent through e-mail to erpacongress@gmail.com after the congress untill 27 September 2024.

Format of the Abstract

The abstracts sent should include both short and long abstracts of your study. Please provide both short and long abstracts in the same MS Word file in DOC or DOCX format.

Short Abstract

The short abstracts should include minimum 100 words and maximum 150 words. Moreover, keywords (4-6 keywords) need to be added at the end of the abstract.

Long Abstract

Long abstract should fallow the short abstract and needs to include the topic and the problem, significance of the study, the objective and the methods used in the research, results and a short discussion/conclusion. The abstracts should include minimum 500 words and maximum 700 words.

Create User Account

 

NOTE!!!: Selected proceedings in ERPA Congresses on Education 2024 will be sent to the journal of SHS Web of Conferences for publication (if the authors request and pay the publication fee for each proceeding). ERPA 2015, ERPA 2016, ERPA 2017, ERPA 2018, ERPA 2019 and ERPA 2022 issues that are published in SHS Web of Conferences have already indexed in ISI Web of Knowledge. These proceedings should be well-written in terms of language use (the language of proceedings is English) and should be 5 to 8 pages in length. Meanwhile, a maximum of two articles per author and per volume of SHS Web of Conferences is accepted.

Bildiri kaydınızı gerçekleştirebilmeniz için öncelikle siteye üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye üye olarak giriş yaptığınızda sistem otomatik olarak sizi bildirinizi yükleyeceğiniz platforma yönlendirecektir.

Kullanıcı Hesabı Oluştur

Katılımcıların öncelikle çalışmalarının özetlerini yüklemeleri gerekmektedir (.doc veya .docx dosya formatında). Gelen kısa ve uzun özet bildiriler alan editörleri tarafından değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir ve hakem dönütleri alındıktan sonra bu dönütler doğrultusunda karar verilir. Alan editörü çalışmanızla ilgili kararı sistem üzerinden bildirir. Makale gönderimi kongre tamamlandıktan sonra  27 Eylül 2024 tarihine kadar gönderilebilir.

Bildiri Özet Formatı

Sisteme yüklenecek dosyalar (aynı MS Word dosyasında, .doc veya .docx dosya formatında) çalışmanızın hem kısa hem de uzun özetlerini içermelidir.

Kısa özet

Kısa özetler 100 ile 150 kelime arasında olmalıdır. Ayrıca, özetin sonuna 4-6 anahtar kelime eklenmesi gerekir.

Uzun Özet

Uzun özet çalışmanın problemini, önemini, amacını, yöntemini, bulgularını, sonuç ve tartışmalarını içermesi gerekir. Uzun özetler 500 ile 700 kelime arasında olmalıdır.

Kullanıcı Hesabı Oluştur

 

NOT!!!: ERPA Kongreleri Eğitim 2024'te seçilen bildiriler yayınlanmak üzere SHS Web of Conferences dergisine gönderilecektir (yazarların talep etmesi ve her bildiri için yayın ücretini ödemesi halinde). SHS Web of Conferences'da yayınlanan ERPA 2015, ERPA 2016, ERPA 2017, ERPA 2018, ERPA 2019 ve ERPA 2022 sayıları ISI Web of Knowledge'da indekslenmiştir. Gönderilen bildiri tam metinlerinin dil kullanımı açısından iyi yazılmış olması (bildiri dili İngilizcedir) ve 5 ila 8 sayfa uzunluğunda olması gerekmektedir. Ayrıca SHS Web of Conferences dergisinin yayınlanacak olan sayısında her bir yazarın en fazla iki bildiri tam metni kabul edilebilmektedir.

 

 

 

Announcements

Yandex.Metrica