Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2022

Nicosia/TRNC    22-25 September / 2022

ACCEPTED PROCEEDINGS


Uzaktan Eğitimde Yaşanan Yönetsel Ve Öğretimsel Sorunların İncelenmesi: KKTC Örneğinde Nitel Bir Çalışma

   Aliye Güçlüsoy


Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bütünleştirilmesine Yönelik Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

   Mihriban Sönmez, Müzeyyen Eldeniz Çetin


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordanmasında Akademik Motivasyon, Öz Yeterlik ve Mükemmeliyetçiliğin Etkisinin Belirlenmesi

   Kazim Küçüker, Özkan IŞIK


İlkokullarda Çalışan Kadın Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ile İlgili Görüşleri

   Derya Yavuz, Pınar Özkan


Spor Bilimleri Öğrencilerinin “Beden Eğitimi Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metaforları

   Yusuf İzzet Erol, Tarık Balcı, Fikret Soyer


Boş Zaman yoluyla Stresle Baş Etme Stratejileri, Psikolojik İyi Oluş ve Kent Yaşamından Memnuniyet Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi

   Beyza Merve Akgül, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Ecem Türkmen, Suat Karaküçük


Müsabakaya Katılım durumunun Beden Eğitimi ve Spor Dersi kapsamındaki Sportmenlik Davranışları Üzerine Etkisinin Araştırılması

   Beytullah Yılmaz , Serap Çolak


İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda Covid-19 Korkusu İle Endişe Düzeyi İlişkisi

   Emriye Emel Yazlı Savcı, Kerime Derya Beydağ


Pre-Service Teachers’ Knowledge of Autism Spectrum Disorder in Türkiye

   Yeşim Güleç-Aslan, Özcan Erkan Akgün, Oktay Taymaz-Sarı


Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometrik Kavramlara Yönelik Kavram İmajlarının ve Matematiksel Sembol Kullanımlarının İncelenmesi

   Gülşah Gerez Cantimer


8.Sınıf Öğrencilerinin Veri İşleme Öğrenme Alanındaki Hata ve Kavram Yanılgıları

   Aslıhan Doğdu, Havva Özcan, Senanur Aytemiz, Feyza Aliustaoğlu


8. Sınıf Öğrencilerinin Veri İşleme Öğrenme Alanına Ait Hatalarının ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

   Yasemin Duman, Yıldız Şaşmaz, Şevval Halat, Feyza Aliustaoğlu


Okul Öncesi Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler

   Yeşim Güleç Aslan, Elif Gündoğdu, Merve Şirikçi Turhan


Effects of Emotions on Online Buying Behavior during the COVID-19 Pandemic

   Çise Miş


Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Arasındaki İlişkinin Büyüklüğü: Korelasyonel Çalışmaların Meta-Analizi

   Ali Orhan


Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanına Yönelik Algılarının Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Bağlamında İncelenmesi

   Gülşah Gerez Cantimer


Announcements

Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2022 that will be held in Nicosia/TRNC from 22 to 25 September 2022. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2022 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. Fikret SOYER

General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2022

Date of Announcement:   2022-02-24


Yandex.Metrica