Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2022

Nicosia/TRNC    22-25 September / 2022

ACCEPTED PROCEEDINGS


Testing Subjective Well-being Predictors for Adolescents

   Hasan Ağan, Şerife Özbiler*


KKTC OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

   Cemile Gümüşören, Güliz Özütürk


KKTC’de Görev Yapan Öğretmenlerin “Ruh Sağlığı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

   Zeynep Türkoğlu Mutlu, Saliha Fidan


Online eğitim sürecinde öğretmen adaylarının yaşadığı sorunlara yönelik araştırma eğilimlerinin belirlenmesi

   Damla Karagozlu, Cigdem Hursen, Fezile Ozdamli


Okullarda Çok Kültürlülük Bağlamında Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim Ortamlarının Yaratılmasında Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi

   Fatoş Silman-Elif Bardak


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Fen ve Sanat Bütünleştirmesine Yer verilmesine İlişkin Görüşleri

   Sevinç KAÇAR


Practice of BAPNE FIT To Improve Cardiorespiratory Fitness

   Francisco Javier Romero-Naranjo, Luisa Mercedes González de Benatuil


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ile İlgili Bilişsel Yapıları

   Ümmü Gülsüm Durukan, Sedat Karaçam


Doğadaki Bilimin İzi ve Küçük Araştırmacılar

   Yusuf Yıldırım, Hüseyin Çalışkan, Musa Çınartaş, Işılay Güneş Torun


Choice of Conflict Resolution Strategies in Negative Emotional States

   Olena V. Savchenko, Tetiana O. Kovalkova, Olga V. Lovka, Olena S. Boychuk, Olga V. Kostikova.


Kovid – 19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları

   İlker Taşkın Şırahane, İsmail Önder


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Savunma Mekanizmaları İle Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Manolya Celbakoğlu, Ramazan Şeker


İnşaat Mühendisliği Öğrencilerin Etik Davranış Sergileme ve Mesleğin Etik Değerlerine İlişkin Algı Analizi

   Bülent Duman


Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarının Erken Çocukluk Eğitimine Entegrasyonuna İlişkin Bir Değerlendirme

   Sarem Özdemir


Analyzing the Poem If By Rudyard Kipling

   Sami Mohammed A Alsadi, Behbood Mohammadzadeh


Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Başvuran Sporcu Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Ahmet Vahap Deniz, Vahit Çiriş


Dünya’da Okul Yöneticisi Seçme Kriterlerinin Değerlendirilmesi

   Nedime Karasel


Akdeniz Diyeti İle Birlikte Uygulanan Aerobik Egzersizinin Vücut Kompozisyonu, Bedeni Beğenme Ve Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

   Nehir Yalçınkaya, Seda Yalçın, Ezgi Samar, Malik Beyleroğlu


Investigation of the Effects of Plyometric Training Applied to Teakwondo Players aged 10-14 on Physical Performance Parameters

   Sezer Taştan, Gürhan Suna, Harun Ertören


Ortaokul Öğrencilerinin “Evren” Kavramına Yönelik Algıları

   Alperen Çalışkan


Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Algı Düzeyleri

   Hacı Bayram Özata, Adem Taşdemir, Deniz Akdal


Takıma Psikolojik Bağlılığın, Taraftarların Fanatiklik Tutumu Üzerindeki Etkisinde Çeşitli Değişkenlerin Düzenleyici Rolü

   Oğuzhan Demirhan, Serdar Solmaz


The Correlation between General Pragmatic Motivation and Speech Act Specific Motivation

   Aycan Kaderli, Özge Razı Çelik


Elit Güreşçilerin Doping Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

   Yusuf Burak Yamamer, Serhan Yılmaz, Abdullah Demirli, Ümran Sarıkan


Hibrit Öğrenmede Üniversite Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algıları

   Ali Aksoy, Burak Göl, Kasım Gürses, Özlem Canan Güngören, Zeliha Demir Kaymak, Hakkı Bağcı


Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Ve İklim Değişikliği İlişkiselliğini Kurabilme Becerilerinin İncelenmesi

   Ayşe Şahintürk


Öğretim Elemanlarının Teknostres Düzeylerinin Belrlenmesi

   Mehmet Nuri Gömleksiz, Hilal Uğraş


The Visibility of Women in Sport Management

   Aysun Öcal, Tuncay Öcal


Okul Yöneticilerinin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışların Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

   Gamze Yaykaşlı, Hakan Özak


Üniversite Öğrencisi Elit Kadın Futbolcularda Müsabaka Dönemi Antrenmanının Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi

   Burcu Yentürk, Nuri Muhammet Çelik


Sosyobilimsel Konulara Dayalı Etkinliklerin,Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

   Esra Gün Şahin, Harika Özge Arslan


Libyan EFL University Students’ Difficulties Encountered in Pronouncing English Vowels, Diphthongs and Tripthongs

   Sarah Mohammed Alsanousi Alsayah Ahmed, Mehmet Ali Yavuz


VAR (Video Asistant Referee) İle İlgili Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

   Bekir Çar


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanlarının İncelenmesi

   Cuma Tümkaya, Alparslan Gazi Aykın


English Language Teaching (ELT) and English Language Learning (ELL) Using TED Talks

   Sajjad Hussain


2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Galip ve Mağlup Olan Takımların Bazı Parametreler Açısından Karşılaştırmalı Analizi

   Gizem Başkaya


Fiziksel Aktivite Yapan Kadınların Yaşam Kalitesinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Ramazan Sanlav, Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu, Kadir Yağız, Cengiz Yağız


TÜSF Kros Yarışmasına Katılan Sporcuların Görev ve Ego Yönelimlerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Ahmet Dinç, Kadir Yağız, Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu, Ramazan Sanlav, Vedia Gülüm Yurdadön


Research into the EFL Students’ Pragmatic Competence Level in Libya

   Ayman Riheel Alnaas Taha, Behbood Mohammadzadeh


Examination of Child Protection Knowledge Levels in Sports of Trainers and Teachers

   Alptuğ Soyer, Fatih Dinç


An Assessment of Intercultural Communicative Competence of EFL Learners: A Case of Northern Cyprus

   Sena Tanta, Behbood Mohammadzadeh, Yalın Kılıç


Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Öğretim Hakkındaki Görüşleri ve Metaforik Algıları

   Hilal Karakuş, Nilüfer Kuru


Metin Uygulamalı Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Bir İnceleme-Metindilbilim İncelemesi

   Esra Karabacak


Ortaokul Öğrencilerinin Tüketicilik Eğitimi Tutum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerin Ortak Etkilerine Göre İncelenmesi

   Hüseyin Çalışkan, Yiğit Cebeci


Öğretmen Adaylarının Politik Okuryazarlık Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Hüseyin Çalışkan, Esra Ekerbiçer


Middle School Students’ Reasoning on Perimeter: A Paper Cutting Task

   Büşra Çaylan Ergene, Mine Işıksal Bostan


Uzaktan Eğitim Süreçleri Sonrasında Öğretmenlerin Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Gülden Kaya Uyanık, Faruk Elkut, İrem Elkut


Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Ayak İzi Farkındalığı

   Benlihan Yermeydan Uğur


Bilgilendirme Eğitiminin Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Alan Otizmli Çocuklara Yönelik Tutumlarına Etkisi

   Sibel Dablan, Başak Bağlama Yücesoy


Fakülteler Arası Turnuvaya Katılan Öğrencilerin Sportmenlik Yönelimleri

   Serkan Necati Metin, Yağmur Akkoyunlu


Futbol Taraftarlarının Karşıt Taraftara Saygı ve Özdenetim Düzeylerinin Saldırganlık Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi

   Abdullah Semerci, Ramazan Ünver


Öğretmenlerin Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

   Gülden Kaya Uyanık, Serap Ataoğlu, Bilal Kızmaz


The Role of the Personal Diary in Initial Teacher Education. The Case Study for the Didactics of Social Sciences.

   Jorge Ruiz Morales


Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları

   Ergül Gökçe Koç, Zeynep Adıyaman Kalemkaş, Canan Laçin Şimşek


Examination of Critical Thinking and Empathy Levels of University Students in Distance Education Process

   Mahmut Gülle, Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Konularda Karar Verme Ve Risk Alma Durumlarının İncelenmesi

   Fatma Torun


Teknoloji ve Dijitalleşmede Etik Değerler

   Aysel Güney


The Level of Cyberloafing Behavior in Schoolchildren and Students

   Nadezhda Sivrikova, Tatyana Ptashko, Artem Perebeynos


Üniversite Ders Müfredatında Bulunan Tenis Derslerine Katılan Öğrencilerin Psikolojik İyi Olma Durumlarının İncelenmesi

   Mihraç Köroğlu, Korkmaz Yiğiter


Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Grupla Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi

   Gülfidan Şahin, Belgin Parlakyıldız


Türkiye’de Spora Düzenli Katılım Gösteren Bireylerin Çocukluk Çağı İstismar Deneyimlerinin İncelenmesi

   Özgün Parasız, Mustafa Yaşar Şahin, Alperen Halıcı


Genç Kadın Basketbolcularda Basketbola Özgü Oyunlara Verilen Psikolojik Ve Teknik Cevapların Etkisinin İncelenmesi

   Yağmur Özatik, Emin Süel, Yusuf Soylu


Futbolda FIFA 11+ Isınma Programının Atletik Performansa Etkileri: Sistematik Derleme

   Umut Gök, Yusuf Soylu, Osman Yılmaz, Rıfat Demir


Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Kıbrıs Kültürüne Yönelik İzler

   Şevket Öznur, Ahmet Uçar


Kadın Futbolcularda Duygusal Zeka ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   İbrahim Şahin,Yavuz Öntürk, Damla Özsoy, Atakan Çağlayan


Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitsel Oyunlardan Yararlanmanın Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Gelişimine Etkisi

   Sadettin Ebrar Balcı, Önder Eryılmaz


Yapay Zeka Destekli Online Sınav Sistemine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

   Kadir Özdemir, Ebru Turan Güntepe


An Investigation into the Libyan EFL Students’ Listening Comprehension Problems

   Khadije Abdalla Abubaker Abdalla, Behbood Mohammadzadeh


Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Risk Altında Olan Bir Öğrenciye Robotik Kodlama Öğretim Süreci

   Feyza Keskin, Canan Sola-Özgüç, Alpaslan Karabulut


Erken Çocuklukta Çocuk Kitaplarının Permakültür Bağlamında İncelenmesi

   Betül Özkul


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünden Karakter ve Değer Eğitimi Dersi

   Durdane Öztürk


Future Classroom in STEAM Education: An Active Technology- And Gamified-Based Activity to Examine Students’ Affective Domain in Mathematics and Science Course

   Ana Isabel Montero Izquierdo, David González-Gómez, Javier Matos Palacios, Jin Su Jeong


Güreş Sporu Yapan Bireylerin Sporda Toparlanma Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

   Ayhan Kayabaşı, Hüseyin Eroğlu


Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretim Stillerine İlişkin Deneyimleri, Tercihleri ve Algıları

   Tarık Balcı, Yusuf İzzet Erol, Mehmet Yanık


Sınıf Öğretmenlerinin Disleksili Öğrenci Farkındalıklarının İncelenmesi

   Burak Güveri, Ahmet Turan Orhan


Düz Bar Deadlift ve Hexagonal Bar Deadlift Egzersizlerinin Yük-Hız Profillerinin ve 1TM Kuvvet Düzeylerinin Karşılaştırılması

   Onat Çetin


Otizm Spor Kulübünde Çalışan Öğretmenlerin Engellilerde Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Metaforik Algıları ve Görüşlerinin İncelenmesi

   Hande Baba Kaya, Atike Yılmaz


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Şükran Duyma Düzeylerinin Karşılaştırılması

   Betül Düşünceli, Emine Erdem, Gözde Göçmen


Etnomatematik Destekli Öğretimin Etkileri: Tutum, Kaygı ve Öz-Yeterlik

   Kevser Günay, Mithat Takunyacı


Dijital Oyun Bağımlılığı ve Sosyal Medya Bağımlılığının Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım ve Serbest Zaman Değerlendirme Değişkenleri Açısından İncelenmesi

   Kübra Karakuş, Mehmet Demirel, Alper Kaya


Matematik Öğretmenlerinin Özel Dörtgenleri Tanımlama ve Sınıflandırmaya Yönelik Yürüttükleri Tartışma Süreçlerinin İncelenmesi

   Eyüp Uslu, Candaş Uygan


Spor Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımının Rolü ve Etkileri: Tenis Branşı Üzerine Bir Araştırma

   Hale Kula, Uğur Yalnız


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Zekâ Düzeylerinin Empati Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Hande Baba Kaya, Selahattin Akpınar, Öznur Akpınar


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Zekâ Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Öznur Akpınar, Hande Baba Kaya, Selahattin Akpınar


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Empati Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Selahattin Akpınar, Öznur Akpınar, Hande Baba Kaya


Üstün Yetenekli Tanısı Konulmuş İlkokul Öğrencilerinde Asal Sayı Kavramının İnşası: Adidaktik Bir Ortam Değerlendirmesi

   Emrah Muştuoğlu, Selcen Çalık Uzun


Developing a Scale of Self-Efficacy Perceptions in Flipped Learning Model

   Nagihan Kadıoğlu, Özge Özyalçın Oskay


Türk Kadın Bireysel Antrenörlerin Instagramdaki Pazarlama Stratejileri

   Yeliz Eratlı Şirin, İrem Kavasoğlu, Tayfun Şirin, Berna Can


Neurofeedback Temelli Öfke ile Baş Etme Uygulaması: Bir Olgu Sunumu

   Resul Adem Saraç, Mehmet Kandemir


Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) Müdahalede Gelişim Ve Takip Programı (GETAP): Bir Olgu Sunumu

   Edanur Bozdemir, Ayşin Akdağ, Mehmet Kandemir


Sporda Başarı Motivasyonu: Salon Hokey Sporcuları Üzerine Bir İnceleme

   Meral Kanık, İlknur Yazıcılar Özçelik


Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örnekleminde Sürdürülebilirliği

   Gülyüz Debeş


Artificial Intelligence & Pediatric Dentistry-Future and Beyond

   Nevra Karamüftüoğlu, Ayşe Bulut


Türkiye'de Turizm Akademisi ile Turizm Endüstrisi Arasındaki Boşluğun Kapatılması

   Alper Ateş, Hacı Arif Tunçez, Mehmet Şahin


Etik Kavramının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kapsamında İncelenmesi

   Hacı Arif Tunçez, Alper Ateş, Mehmet Şahin


Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimine Etkisine Yönelik Bir Araştırma

   Mehmet Şahin, Alper Ateş, H. Arif Tunçez


Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Okuryazarlıkları ve Küresel İklim Değişikliği Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Elif Ünal, Ayşe Nesibe Önder


Covid-19 Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Online Eğitimden Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

   Onur Öztürk, Ahmet Akif Karadamar, Çağatan Taşkın


Uzaktan Eğitimde Yaşanan Yönetsel Ve Öğretimsel Sorunların İncelenmesi: KKTC Örneğinde Nitel Bir Çalışma

   Aliye Güçlüsoy


The Role Of Digital Literacy In The Prediction Academic Locus Of Control Locus On Students Faculty Of Sports Sciences

   Alptuğ Soyer, Nuri Berk Güngör, Fikret Soyer


Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bütünleştirilmesine Yönelik Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

   Mihriban Sönmez, Müzeyyen Eldeniz Çetin


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordanmasında Akademik Motivasyon, Öz Yeterlik ve Mükemmeliyetçiliğin Etkisinin Belirlenmesi

   Kazim Küçüker, Özkan Işık


İlkokullarda Çalışan Kadın Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ile İlgili Görüşleri

   Derya Yavuz, Pınar Özkan


Spor Bilimleri Öğrencilerinin “Beden Eğitimi Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metaforları

   Yusuf İzzet Erol, Tarık Balcı, Fikret Soyer


Boş Zaman yoluyla Stresle Baş Etme Stratejileri, Psikolojik İyi Oluş ve Kent Yaşamından Memnuniyet Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi

   Beyza Merve Akgül, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Ecem Türkmen, Suat Karaküçük


Müsabakaya Katılım durumunun Beden Eğitimi ve Spor Dersi kapsamındaki Sportmenlik Davranışları Üzerine Etkisinin Araştırılması

   Beytullah Yılmaz , Serap Çolak


İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda Covid-19 Korkusu İle Endişe Düzeyi İlişkisi

   Emriye Emel Yazlı Savcı, Kerime Derya Beydağ


Pre-Service Teachers’ Knowledge of Autism Spectrum Disorder in Türkiye

   Yeşim Güleç-Aslan, Özcan Erkan Akgün, Oktay Taymaz-Sarı


Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometrik Kavramlara Yönelik Kavram İmajlarının ve Matematiksel Sembol Kullanımlarının İncelenmesi

   Gülşah Gerez Cantimer


8.Sınıf Öğrencilerinin Veri İşleme Öğrenme Alanındaki Hata ve Kavram Yanılgıları

   Aslıhan Doğdu, Havva Özcan, Senanur Aytemiz, Feyza Aliustaoğlu


Okul Öncesi Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler

   Yeşim Güleç Aslan, Elif Gündoğdu, Merve Şirikçi Turhan


Effects of Emotions on Online Buying Behavior during the COVID-19 Pandemic

   Çise Miş


Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Arasındaki İlişkinin Büyüklüğü: Korelasyonel Çalışmaların Meta-Analizi

   Ali Orhan


Body Percussion and Urban Rhythms as an Interdisciplinary Resource

   Francisco Javier Romero-Naranjo, Luisa Mercedes González de Benatuil


Öğretmen Adaylarının Gözünden Uygulama Dersinin Değerlendirilmesi

   Nedime Karasel, Sarem Özdemir, Osman Vaiz


Serbest Zamanda Algılanan Özgürlüğün Rekreasyonel Fayda Üzerine Etkisi: Kadın Çalışanlar Örneği

   Cihan Ayhan, Oğuzhan Demirhan


Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı İle Egzersize Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Yusuf Burak Yamamer, Serhan Yılmaz, Abdullah Demirli, Ümran Sarıkan


Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Buradalık Düzeyleri

   Hatice Hazal İlgar, Muhammet Tarık Demir, Mustafa Kemal Köse, Nigar Çelik, Zeliha Demir Kaymak, Özlem Canan Güngören


The Evaluation of the Opinions of the Students Who Take the Coaching Practice (Internship) Course

   Fatih Dinç, Alptuğ Soyer


Matematik Ders Kitaplarında Etnomatematik Öğelerin İncelenmesi

   Özkan Ergene, Büşra Çaylan Ergene


Mütevazi Liderliğin İşe Angaje Olma ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisi

   Arif Damar, Aysel Güney, Ersin Eskiler


Correlation of Critical Thinking and Characteristics of Student Media Consumption

   Nadezhda Sivrikova


Üniversite Ders Müfredatında Bulunan Tenis Derslerinin Empati Düzeylerine Göre İncelenmesi

   Mihraç Köroğlu, Korkmaz Yiğiter


Implementation and Analysis of a Digital Educative Escape Room in Mathematics Education

   Javier Matos Palacios, David González-Gómez, Ana Isabel Montero Izquierdo, Jin Su Jeong


Mikro Öğretim Aracılığıyla Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarını Öğretim Stilleri Yelpazesinde Güçlendirmek

   Tarık Balcı, Mehmet Yanık


Engelsiz Gençlik Kampına Katılan Öğretmenlerin Perspektifinden Fiziksel Aktiviteler Sırasındaki Akran Reddi

   Serdar Koç, Mustafa Han, Şevval Akaydın, Atike Yılmaz


Covid-19 Döneminde Öğretmenlerin Online Öğretime Hazırlıklı Olma Durumu: Bir Araştırma

   Onur Öztürk


Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanına Yönelik Algılarının Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Bağlamında İncelenmesi

   Gülşah Gerez Cantimer


Announcements

ERPA 2022 Book of Proceedings

ERPA International Congresses on Education 2021 Book of Abstracts is available, please click the link provided below.

ERPA 2022 FULLTEXT (e-Book of Proceedings)

Date of Announcement:   2022-11-18


ERPA 2022 Book of Abstracts

ERPA International Congresses on Education 2021 Book of Abstracts is available, please click the link provided below.

ERPA 2022 BOOK OF ABSTRACTS

Date of Announcement:   2022-10-11


Zoom link Information of Virtual Halls

Virutal Hall I 
 
Meeting Time: 23 September 2022 09:30 a.m. Nicosia / TRNC
 
Session V1, V3, V5, V7,V9
 
Join the zoom meeting throught the following link or meeting id and password:
 
Meeting ID: 844 9677 8527
Password: 012844
 
Virtual Hall II
 
Meeting  Time: 23 September 2022 09:30 a.m. Nicosia / TRNC
 
Session V2, V4, V6, V8, V10
 
Join the zoom meeting throught the following link or meeting id and password:
https://us02web.zoom.us/j/83985644644?pwd=SStxSTVKZ3NVY0J4a3JOd0M5bzRudz09
 
Meeting ID: 839 8564 4644
Password: 399292
 
 

Date of Announcement:   2022-09-23


Detailed Congress Programme of ERPA 2022

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2022 is available below.

For Single Oral Presentations please click here

For Virtual Presentations please click here

For General Congress Programme please click here

Date of Announcement:   2022-09-21


Publication!!!

Dear ERPA participants,

Selected proceedings in ERPA Congresses on Education 2022 will be send for review and then will be sent to the journal of SHS Web of Conferences for publication (if the authors request and pay the publication fee)ERPA 2015, ERPA 2016, ERPA 2017, ERPA 2018 and ERPA 2019 issues that are published in SHS Web of Conferences have already indexed in ISI Web of Knowledge (Web of Science). These proceedings should obey the publication rules of the journal.

Sincerely yours,

 

Date of Announcement:   2022-09-13


New Abstract Submission Deadline

Due to your intense expression of interest in participating, we are pleased to announce that the Abstract Submission Deadline has been extended!

New Abstract Submission Deadline is:  12  September 2022

 

Date of Announcement:   2022-09-02


New Template For Virtual Presentation

For Virtual Presentation template please click here.

Date of Announcement:   2022-08-22


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2022 that will be held in Nicosia/TRNC from 22 to 25 September 2022. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2022 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. Fikret SOYER

General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2022

Date of Announcement:   2022-02-24


Yandex.Metrica