Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2019

Sakarya / Turkey    19-22 June / 2019

ACCEPTED PROCEEDINGS


The correlation of reading motivation and reading competences of the English learners in Kampung Inggris Pare, Kediri Regency

   Agustin Anggraeni, Kartini


Türk Şiirinde Kıbrıs İbrahim Zeki Burdurlu Ve Arif Nihat Asya Kıbrıs Etkileri

   Havva Esra Karabacak


An Exploratory Study Examining 10th-Grade Students’ Conceptions About Mountain Building and Relief

   Ana María Vélez-Felipe, Mercedes Vázquez-Vílchez, Purificación Salmerón-Vílchez, Araceli García-Yeguas, Javier Carrillo-Rosua


Strategic Environmental Assessment (SEA) Process for Strengthening Higher Educational Program towards Sustainable Development

   Vijayan Gurumurthy Iyer


The Development of Co-education in Poland Against the European Backdrop

   Katarzyna Dormus


Geleneksel Kıbrıs Çocuk Oyunlarının Çağdaş Eğitimde Kullanılması

   Şevket Öznur- Ejdan Sadrazam


Evaluation of the intern nursing students’ clinical competence of the management of subcutaneous drug administration by using Mini-CEX in simulation

   Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Sinem Çalışkan


Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Eğim Konusu İle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Analizi

   Abdulkadir Örnekçi, Ömer Faruk Çetin


Identifying Undergraduates’ Understandings about the Ionization Energy: The Case for the Periodic Table

   Lütfiye Varoğlu, Şenol Şen, Ayhan Yılmaz


Reforms of the Higher Education System in Poland since 1989. Between Tradition and Challenges of the 21st Century

   Justyna Wojniak, Marta Majorek


Farklı Öğrenme Antrenmanlarının Basketbolcularda Oluşturduğu Merkezi Sinir Sistemi Yanıtlarının İncelenmesi

   Elif Bahadır, Selen Güney, Tolga Kaan Bahadır, Hasan Birol Çotuk, Adil Deniz Duru


Alternative Educational Methods for Teaching Traditional Art and Architecture to Children Raised Abroad

   Povian Cristina-Maria


Analysis of Pre-service Elementary Education Teachers´ Attitudes toward Overweight and Obese Students: Results from an Innovative Teaching Project

   Manuel J. De la Torre-Cruz


Science education in a bilingual and flipped class to promote pre-service teachers’ behavior

   Jin Su Jeong, David González-Gómez


Opinions of Science Teacher Candidates on Outdoor School Learning Environments

   Murat Genç, Sena Albayrak, Seda Söğüt


Analysis of student performance through the use of two different active methodologies.

   Fernando Casani, Jesus Rodriguez-Promeda, Ricardo Olmos Albacete


A daily program of “steps challenge” increases cardiorespiratory capacity in adolescents: The use of ClassDojo

   Sebastián López Serrano


Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersini Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları

   Erhan Gözüyukarı


A group and high intensity program in Physical Education reduces technostress in adolescents: The use of ClassDojo

   Alberto Ruiz-Ariza


Why is sustainable consumption necessary? Reasons for change in teacher training

   Carmen Solís-Espallargas


8.Sınıf Öğrencilerinin Eğim ve Eğik Düzlem Konularının Bütünleştirildiği Problem Durumunu Çözebilme Düzeylerinin İncelenmesi

   Betül Tekerek, Nurdide Vakkasoğlu


Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Ünsal Altınışık, Akın Çelik, Pelin Akyol


Cultural Meaning of Kondangan in Javanese Society: A Case Study in Kenteng, Toroh, Grobogan, Central Java, Indonesia (Linguistic Anthropology's Study)

   Fitria Ulfa Hidayatul Rahmi


Bedensel Engelli Sporcuların Olumlu Düşünme Düzeyleri İle Yaşama Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenliklere Göre Karşılaştırılması

   Mehmet Koç, Aydıner Birsin Yıldız, Gözde Algün Doğu, Cuma Ece


Heritage education as a resource for the citizens training. Study of the conceptions of secondary education teachers in training.

   Mario Ferreras-Listán, Ángela Pineda-Balbuena, María Auxiliadora Rebollo-Corredera,José Antonio Pineda-Alfonso.


Milli Eğitim İstatistikleri Işığında 2013-2014 ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılları Arası Spor Liselerinin Durumunun İncelenmesi

   M. Enes Işıkgöz, Çetin Yaman, Melike Esentaş


Süreklilik: Kavram İmajı ve İşlemsel Anlayış Arasındaki İlişki

   Meltem Coşkun, Necla Turanlı


Analysing Studies Investigating the Degree to Which Students Associate their Knowledge with Daily Life

   Günay Aksungur, Cem Gerçek


Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Otantik Öğrenme Uygulama Rehberlerine Yönelik Akran Değerlendirmelerinin İncelenmesi

   Mustafa Bektaş, Fatih Selim Sellüm


Mevlana’nın Sözleri ve Sözleriyle Desteklenen Hikayelerin Değerler Eğitimine Katkısı

   Mustafa Kılınç, İlker Kösterelioğlu


İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

   Elif Burcu Yaşar, Z. Nurdan Baysal


Long-Term Performance Problems in Elite Wrestlers

   İbrahim Ethem Güler, Recep Kürkçü


Öz-düzenleyici Öğrenme ve Öğrenme Analitiklerinin Kesişimi: Alanyazın İncelemesi

   Uysal Mehmet, Horzum Mehmet Barış, Duman İbrahim


Okul Takımlarına Katılan Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

   Yusuf Soylu, Erşan Arslan, Bülent Kilit, Mehmet Ali Kılıç, Osman Yılmaz


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Hakkındaki Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Kübra Arslan


Exploring the Relationship between FOMO and Virtual Tolerance, and Virtual Communication Among Pre-service Teachers

   Nazire Burçin Hamutoğlu, Murat Topal, Gözde Sezen-Gültekin


6 - 7. Sınıflarda Uzunluk Ölçüm Tahmin Becerisinin İncelenmesi

   Himmet Akkuşçi, Ömer Faruk Çetin


Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma ve Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Hüseyin Çalışkan, Alperen Çalışkan


The Role of the University as a Vector of Economic and Social Development: Cartography of the Higher Education and Research System in France

   Tatiane Alves Baptista ; Alves Baptista, Tatiane


Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Yaşadıkları Zorluklar

   Özlem Canan Güngören, Duygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık


Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Pedagojik İçerik Bilgilerinin (PİB) Değerlendirilmesi Konusunda Öğrenci Görüşleri

   Hüseyin Çalışkan, Güneş Kılınç, Yusuf Yıldırım


Comparison of Sense of Efficacy for Pre-service and In-service Teachers

   Şenol Şen


Sokrat Semineri Tekniği İle Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Seviyelerinin Belirlenmesi

   Hüseyin Tugay Kocaöz


Tokat İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   İdris Odabaş, Fikret Ramazanoğlu


An Investigation of Science Teachers' Self-efficacy Perceptions on Science Literacy

   Fatma Gülay Kırbaşlar, Duygu Yavuz, Burcu Gelen


Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Oyun Algıları ve Oyunların Matematik Eğitimine Entegrasyonu ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

   Hatice Yıldız Durak


The Relationship Between Sense of Belonging and Social Anxiety Disorder In University Students

   Gamze Hasanoğlu, Anıl Görkem


A Study on Faculty of Education Students’ Views on Finding a Job: Comparison of Employment Hope Levels in Terms of Academic Branch

   Merve Gerçek


Öğretim Elemanları Gözüyle Lisans Eğitim - Öğretimine Bakış Açısı (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

   Tarık Gedik, Muhammet Çil, Derya Sevim Korkut, Kadri Cemil Akyüz, K. Hüseyin Koç, İlter Bekar, Gökşen Koşar


Gerçekçi Matematik Eğitiminin Veri, Sayma ve Olasılık Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi

   Mehmet Ata Okuyucu, Tunay Bilgin


The Effect of Learning Approaches On Prospective Chemistry Teachers’ Self-Regulated Learning Skills: The Survey Research

   Sinem Dinçol Özgür


The Effect of Virtual Reality on Students’ Realization of Architectural Spaces Dimensions

   Ahmed Kandil, Rehab Moussa


Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafya Konularına Yer Verilme Durumu: 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

   Mehmet Uymaz


Integrative Effects of Forced Mild Exercise and GABAB Receptor Agonist On Spatial Learning, Memory, And Motor Activity in Rats with Striatum Lesion

   Shaghayegh Modaberi , Mehdi Shahbazi


Information Literacy Skills Assessment of Fine Arts Students

   Laddawan Usaengthong, Sasipimol Prapinpongsakorn, Wawta Techataweewan


Documentary Analysis for Identifying the Factors Influencing on Information Literacy of Thai Undergraduate Students

   Sumalee Bhornchareon, Sasipimol Prapinpongsakorn, Wawta Techataweewan


Eğitim Örgütleri İçin Tempo Veren Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

   Canan Demir Yıldız, Murat Polat


Formasyon Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Hizmet Kalitesine Yönelik Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   İbrahim Duman, Mehmet Uysal, Mehmet Barış Horzum


A Comparison of a Written Recall Protocol and a Reading Test as Measures of Second Language Reading Comprehension

   Zahia Mebarki


Vocabulary Learning Strategies Used by Learners of Arabic as A Foreign Language in The Sultan of Oman: A Qualitative Study

   Fatma Yousuf Al-Busaidi


Using Simulated Patients in Medical and Health Professions Education

   Albena Gayef


Multimedia Technology and Its Impact On Developing the Mental Perception of the Secondary Schools Pupils During the Physical Education and Sports Session

   Bouazid Mokhtar, Bilel Sadouki, Zane Omar


Ilkokullarda Ev Okul Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

   Begüm Tufan, İbrahim Kocabaş


Humanitarian Framework of Modern Pedagogical Education in Russian

   Marina Siraeva, Alfiya Gazizova


Türkiye’de Eğitim Alanında Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi

   Hülya Çelik, Merve Altunbaş


An Investigation on the Concept Images Related Parallelogram Family in the Context of the Symmetry Axis and Concept Map of Mathematics Teachers

   Gülay Agaç


Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kullandıkları Strateji, Yöntem ve Teknikler

   Sevim Güven, Ahmet Türköz


The Challenge of Building Interpersonal Skills in Future Doctors

   Nino Tebidze, Nana Mazmishvili


Technological Approach to Development of Adaptive E-Learning System

   Victoria Shershneva, Yulia Vainshtein, Tatiana Kochetkova, Roman Esin


Kadın Öğretmenlerin Kadınların İş, Ev, Toplum Hayatındaki Görüşlerinin İncelenmesi

   Ümit Özdemir, Sezai Koral, Sercan Karaçay, Duygu Gür Erdoğan


O’Connor Keman Metodu ve Felsefesi

   Canan Fidan Erten


DNR Tabanlı Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramlara Yönelik Problem Çözme ve Problem Kurma Süreçleri İle İlgili Görüşleri

   Gülşah Gerez Cantimer, Sare Şengül


Design skills assessment in teaching 3D modeling

   Vladimir Lokalov, Igor Klimov


Use of Information and Communications Technology for Teaching Cultural Heritage Contents in Primary School

   Vlasta Hus, Edita Borić, Polona Jančič Hegediš


Steam Approach in Architectural Education

   Elif Süyük Makaklı


Uzaktan Eğitim Sistemi İle İlgili Durum Çalışması Sakarya Örneği

   Engin Ömeroğlu


Üniversite Öğrencilerinin Demografik Değişkenlere Göre Değerler Profili

   Mustafa Koç, Fikret Soyer, Tuncay Ayas, Betül Düşünceli, Gülşah Geyik Koç


Prospective Teachers’ Understanding of Environmental Ethics Approach: A Qualitative Study

   Senar Temel


Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin İnançları

   Gülşah Tura


The Use of Students’ Indirect Educational Activity in The Context of Their Information Competence Development

   Dmitry Luchaninov, Ruslan Bazhenov, Aleksander Pronin, Tatyana Gorbunova, Irina Altukhova, Venera Sabirova


“Anadolu Geleneksel Konut Mimarisi”nin Mimarlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi

   Özlem Atalan


Türkiye’de İngilizce Öğrenimi ve Öğretimi Konusunda Yaşanan Sorunlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

   Mustafa Güçlü, Songül Uçar


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyi

   Zühal Yurtsızoğlu; Mücahit Fişne


The Restoration of the Wooden Monument Church Saint Parascheva in Crivina De Sus, A Training for The Interdisciplinary Project Team

   Obradovici Vladimir


Tasarım ve Beceri Atölyem

   Zehra Korkmaz Kılıç


Assessment of Teachers in Turkey in Accordance with Results of 2015 PISA “International Student Assessment Program”

   Pelin Topuz


Comparison of Eating Disorders and Body Image Among in Elite Athletes and Non-Athlete Persons

   Khadijeh Irandoust


How should be the Laboratory Application? Prospective Teachers’ Perspective

   Fatma Alkan


Examination of High School Students’ Attitudes Towards Homework, Procrastination Behaviors and Efficacy Beliefs

   Canan Koçak Altundağ


Beden Eğitimi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Van İl Örneği)

   Atike Yılmaz, Hüseyin Kırımoğlu, Mustafa Yamanyurt


Features of The Personality of the People Identifying Themselves with Different Generations

   Nadezhda Sivrikova, Natalya Artemyeva, Nadezhda Sokolova, Elena Moiseyeva, Vera Borodina, Anton Terekhov


Case Study in Training of Definition of Mechanisms of Psychological Defense in A Conflict Situation

   Nadezhda Sivrikova, Tatyana Ptashko, Elena Chernikova, Artem Perebeynos, Svetlana Roslyacova, Elena Moiseyeva


Aerobic Exercise and Garlic Supplementation Can Prevent Diabetes in Women Who Are Pre-Diabetic Phase

   Sheida Mahdavi, Morteza Taheri


Financing Models of Vocational Education and Its Impact On the Economy: Problems and Perspectives

   George Abuselidze, Lasha Beridze


New Trends of Medical Education in Jordan

   Qasim El Dwairi


Weight Loss by Exercise Attenuates Depressive Symptoms in The Elderly with Obesity

   Morteza Taheri


3D Kalemlerin Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanımı ve Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi: Organeller Örneği

   İrem Selin Demirbaş, Ünsal Umdu Topsakal, Gülbin Özkan


A Research Proposal on the Effects of a Teacher Training Programme on Teacher Beliefs

   Sezen Balaban


Sözlü Çeviri Eğitiminde Dinleme Becerisi Kazandırma Çalışmaları

   Gülfidan Aytaş


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet, Türkiye ve Malta Ortaöğretim Sanat Eğitmi Programlarının Karşılaştırılması

   Fatma Miralay


Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Laboratuvara Karşı Tutumuna Etkisi

   Onur Partalcı, Ünsal Umdu Topsakal, Gülbin Özkan.


Determinants of Poor Enrolment of School Age Children in Universal Basic Education Primary Schools in Olamaboro Lga of Kogi State Nigeria

   Jibrin Ibrahim, Moses Ejigbo


Validity and Reliability Study of the Attitudes Toward Future Scale: A Study Among Society from Turkey

   Gönül Bodur, Arzu Kader Harmancı Seren


Selection of Foreign Language Teaching Content in Russian Master of Laws (LLM) Graduate Programs

   Karine Chiknaverova, Alfia Gazizova


Assessing Provisions in light of Corporate Governance and Income Smoothing

   Damian Honey, Safia Nosheen, Rubeena Tashfeen


A Proposal for Global-Change Education based on an educational board game: A Planet on the Abyss

   Beatriz Fernández-Pérez, Mercedes Vázquez-Vílchez, Alicia Fernandez-Oliveras


Sporcu Velilerinin Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Cimnastik Örneği)

   Tolga Havuç, Kürşad Sertbaş, Tolga Kaan Bahadır


The „Little Architects” workshop an active learning and teaching method for Children in Need

   Povian Cristina-Maria


Evaluating study approach of science education students in a distance- and flipped-learning course

   Jin Su Jeong, David González-Gómez


Using Mobile Applications in Science Education

   Murat Genç, Seda Söğüt, Sena Albayrak


Innovative approaches to change consumption habits at the university level

   Carmen Solís-Espallargas, Esther García-González, Rocío Jiménez-Fontana, Sílvia Albareda-Tiana


Caring for Immigrant Secondary School Students: How to train the teachers involved?

   Mario Ferreras-Listán, Olga Moreno-Fernández, Elena Guichot-Muñoz, María Puig-Gutiérrez.


2018 Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

   M.Enes Işıkgöz, Melike Esentaş


An Evaluation of Studies Concerning Concept Maps in Science Education

   Merve Çelik, Cem Gerçek


Spor Bilimleri Öğrencilerinin Spora Özgü Başarı Motivasyonu Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   İbrahim Şahin, Rıfat Demir, Tuncay Öcal, Yusuf Soylu


Relations between Preservice Teachers' Views about Nature of Science and Sense of Efficacy

   Şenol Şen


Examination of Motivation Level of Middle School Students towards Science Learning

   Gülendam Halimoğlu, Fatma Gülay Kırbaşlar


Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknolojiyi Entegre Etme Özyeterliğiyle İlişkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi

   Hatice Yıldız Durak


The Relationship Between Perfectionism and Self-Esteem of Academic Staffs In University

   Anıl Görkem


Formasyon Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algıların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Mehmet Barış Horzum, İbrahim Duman, Mehmet Uysal


Team Based Learning in Medical Education

   Albena Gayef


Öğretmenlerin “Vatandaşlık Eğitimi” Kavramına İlişkin Metafor Algıları

   Hülya Çelik, Müslüme Oral


İşbirlikli Kavram Haritalama Tekniği ile 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

   Gülşah Gerez Cantimer, Sare Şengül


Examination of Relationship Between Preservice Chemistry Teachers’ Preferences for Creating Constructivist-Learning Environment and Sense of Efficacy

   Senar Temel


Çoklu Zekâ Kuramının Yabancı Dil Derslerindeki Kullanımı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

   Mustafa Güçlü


The 2013-2018 Interdisciplinary Summer Workshops Around the Wooden Monument Church in Crivina De Sus Village, Romania

   Obradovici Vladimir


Examining the Instructional Materials Motivation of Prospective Chemistry Teachers’ in Laboratory

   Fatma Alkan


Context-Based Chemistry Teaching: Its Impacts On Science Expectations of Pre-Service Teachers

   Canan Koçak Altundağ


Eğitsel Oyunların Lise Öğrencilerinin Esneklikleri Üzerine Etkisi

   Eyyüp Subaşı, Atike Yılmaz, Hüseyin Kırımoğlu


Validity and Reliability Study of Perceived Global Future Scale: A Study Among Society from Turkey

   Gönül Bodur, Arzu Kader Harmancı Seren


Announcements

Fonksiyonel Fitness Eğitmenliği Kursu [European Fitness And Wellness Academy (EFWA) onaylı]

EFWA tarafından ERPA Uluslarasası Eğitim Kongreleri kapsamında 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde iki günlük bir program şeklinde Sakarya Kongre Kültür Merkezinde Fonksiyonel Fitness Eğitmenlik Kursu gerçekleştirlecektir. Kontenjamız 120 kişi ile sınırlıdır. Eğitime katılmak isteyen kursiyerler erpacongress@gmail.com e-posta adresine mail göndererek kaytılarını yaptırabilirler. Ayrınıtlı bilgiye web sitesindeki sol menüde yer alan Fitness Training sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Date of Announcement:   2019-05-14


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2019 to be held in Sakarya from 19 to 22 June 2019.Sakarya University is proud to host the ERPA International Congresses on Education 2019. 

I look forward to meeting you in Sakarya/Turkey,

With kind regards,

Assist. Prof. Dr. Ercan MASAL

General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2019

Date of Announcement:   2018-12-07


Yandex.Metrica