Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2023

Cunda Island/Balıkesir    8-10 September / 2023

Call for Paper

ERPA International Congresses on Education 2023

Call for Papers

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you about the ERPA International Congresses on Education 2023 that will be held in Cunda Island/Balıkesir from 8-10 September 2023 (http://www.erpacongress.com). We hope that the conference will enable you to share your research with an international research community and to engage in discussion about the current issues in the field of education. The scientific committee in ERPA International Congresses on Education aims to keep the level of the presentations as high as possible so that it is a positive intellectual experience for all the participants. Therefore, we want you to remember ERPA International Congresses on Education as a place where you discussed the issues and questions that count for your research, renewed relations with your colleagues and made contacts that helped you to develop new directions in your work. Congress languages are English and Turkish.

Ten branch congresses will be held concurrently in ERPA International Congresses on Education 2023;

 • ERPA International Educational Sciences Congress
 • ERPA International Science and Mathematics Education Congress
 • ERPA International Social Sciences Education Congress
 • ERPA International Health and Sports Science Education Congress
 • ERPA International Music and Fine Arts Education Congress
 • ERPA International Special Education Congress
 • ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress
 • ERPA International Language Education Congress
 • ERPA International Management of Education Congress
 • ERPA International Engineering and Architecture Education Congress

While registering the ERPA International Congresses on Education 2023 you will be asked to choose the one that is related to your field of study. The main purpose in incorporating ten congresses within the scope of ERPA International Congresses on Education is to make the researchers aware of current trends in different fields, learn about the research conducted in different areas and help them discuss new trends and encourage interdisciplinary research. Therefore, the theme of the ERPA International Congresses on Education 2023 is “Education during Pandemic". Highlighting this theme does not mean underestimating or neglecting other important aspects of educational research and practice.

The ERPA International Congresses on Education will publish an “e-book of abstracts with ISBN” and “e-book of full texts with ISBN”. In addition, if authors demand their proceedings can be referred for the publication in the journals that supporting the ERPA International Congresses on Education 2023. In that case the authors should obey the publishers’ rules. 

Thanks for your consideration and we look forward to meeting all of you.

Best regards,

Organizing Committee of ERPA International Congresses on Education 2023

http://www.erpacongress.com

Important Dates

Early bird Registration Deadline: 02 June 2022

Abstract Submission Deadline: 25 August 2023

Registration Deadline: 25 August 2023 *                    

Full Paper Deadline: 1 October 2023

Congress Dates: 8-10 September 2023

*The registration fee should be paid till this date

 

ERPA Uluslarası Eğitim Kongreleri 2023

Bildiri Çağrısı

Sayın Meslektaşım;

Tüm dünyadan eğitim alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve eğitime ilgi duyan kişileri; buluşturma, çalışmalarını paylaşmak ve disiplinler arası paylaşımları artırmak amacıyla 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Cunda Adası/Balıkesir'de düzenleyeceğimiz ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023  (http://www.erpacongress.com) için sizlere bilgi vermekten mutluluk duyarız. ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023'ün farklı ülkelerden meslektaşlarınızla tanışma ve çalışmalarınızı tartışma fırsatı bulduğunuz, yeni işbirliklerine ve ortak çalışmalara zemin hazırladığınız ve hoş anılarla hatırlayacağınız bir kongre olmasını ümit ediyoruz. Kongre yazım ve sunum dili İngilizce veya Türkçe olup bildiri özetleri sisteme iki dilden biri tercih edilerek yüklenebilir.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023 çatısı altında eşzamanlı olarak aşağıda yer alan on kongrede bildiriler sunulacaktır.

 • ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sanat Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
 • ERPA Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Dil Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslar arası Eğitim Yönetimi Kongresi
 • ERPA Uluslar arası Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Kongresi

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023'e kaydolurken çalışma alanınızla ilgili olan kongre branşını seçmeniz istenecektir. ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri kapsamında on kongreyi bir araya getirmenin temel amacı, araştırmacıları farklı alanlardaki güncel eğilimlerden haberdar etmek, farklı alanlarda yapılan araştırmalar hakkında bilgi edinmek ve yeni eğilimleri tartışmaya yardımcı olmak ve disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmektir. Bu nedenle kongrenin ana teması “Pandemi Sürecinde Eğitim”dir. Bu temayı vurgulamak, eğitim araştırması ve uygulamasının diğer önemli yönlerini küçümsemek veya ihmal etmek anlamına gelmez.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongrelerinde sunulan özet ve tam metin bildiriler ISBN’li e-kitap olarak yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen katılımcılar çalışmalarını kongremizi destekleyen dergilerde hakem sürecinden geçmek kaydı ile yayınlatabileceklerdir. Yayın süreçleri bizzat yazarlar tarafından takip edilecek olup dergilerin yayın ve yazım kurallarına uymaları gerekmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederiz.

Görüşmek dileğiyle...

Saygılarımızla,

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023 Düzenleme Kurulu

http://www.erpacongress.com

Önemli Tarihler:

Erken Kayıt için son tarih: 2 Haziran 2023

Özet gönderimi için son tarih: 25 Ağustos 2023

Kayıt için son tarih: 25 Ağustos 2023*

Tam metin gönderimi için son tarih: Ekim 2023

Kongre Tarihi: 8-10 Eylül 2023

*Kongre kayıt ücreti bu tarihe kadar yatırılmalıdır

 

 

 

 

 

 

Announcements

Yandex.Metrica