Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2024

Cunda Island/Balıkesir    13-15 September / 2024

Call for Paper

International Congresses on Education 2024

Call for Papers

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you about the ERPA International Congresses on Education 2024 that will be held in Cunda Island/Balıkesir from 13-15 September 2024 (http://www.erpacongress.com). We hope that the conference will enable you to share your research with an international research community and to engage in discussion about the current issues in the field of education. The scientific committee in ERPA International Congresses on Education aims to keep the level of the presentations as high as possible so that it is a positive intellectual experience for all the participants. Therefore, we want you to remember ERPA International Congresses on Education as a place where you discussed the issues and questions that count for your research, renewed relations with your colleagues and made contacts that helped you to develop new directions in your work. Congress languages are English and Turkish.

Ten branch congresses will be held concurrently in ERPA International Congresses on Education 2024;

 • ERPA International Educational Sciences Congress
 • ERPA International Science and Mathematics Education Congress
 • ERPA International Social Sciences Education Congress
 • ERPA International Health and Sports Science Education Congress
 • ERPA International Music and Fine Arts Education Congress
 • ERPA International Special Education Congress
 • ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress
 • ERPA International Language Education Congress
 • ERPA International Management of Education Congress
 • ERPA International Engineering and Architecture Education Congress

While registering the ERPA International Congresses on Education 2024 you will be asked to choose the one that is related to your field of study. The main purpose in incorporating ten congresses within the scope of ERPA International Congresses on Education is to make the researchers aware of current trends in different fields, learn about the research conducted in different areas and help them discuss new trends and encourage interdisciplinary research. Therefore, the theme of the ERPA International Congresses on Education 2024 is “Education during Pandemic". Highlighting this theme does not mean underestimating or neglecting other important aspects of educational research and practice.

The ERPA International Congresses on Education will publish an “e-book of abstracts with ISBN” and “e-book of full texts with ISBN”.Meanwhile, selected proceedings will be sent to the journal of SHS Web of Conferences for publication (if the authors request and pay the publication fee for each proceeding). ERPA 2015, ERPA 2016, ERPA 2017, ERPA 2018, ERPA 2019 and ERPA 2022 issues that are published in SHS Web of Conferences have already indexed in ISI Web of Knowledge. These proceedings should be well-written in terms of language use (the language of proceedings is English) and should be 5 to 8 pages in length. Meanwhile, a maximum of two articles per author and per volume of SHS Web of Conferences is accepted. In addition, if authors demand their proceedings can be referred for the publication in the journals that supporting the ERPA International Congresses on Education 2024. In that case the authors should obey the publishers’ rules. 

Thanks for your consideration and we look forward to meeting all of you.

Best regards,

Organizing Committee of ERPA International Congresses on Education 2024

http://www.erpacongress.com

 

Important Dates

Early bird Registration Deadline: 16 June 2024

Abstract Submission Deadline: 01 September 2024

Registration Deadline: 01 September 2024*

Full Paper Deadline: 27 September  2024

Congress Dates: 13-15 September 2024

*The registration fee should be paid till this date

ERPA Uluslarası Eğitim Kongreleri 2024

Bildiri Çağrısı

Sayın Meslektaşım;

Tüm dünyadan eğitim alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve eğitime ilgi duyan kişileri; buluşturma, çalışmalarını paylaşmak ve disiplinler arası paylaşımları artırmak amacıyla 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Cunda Adası/Balıkesir'de düzenleyeceğimiz ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2024  (http://www.erpacongress.com) için sizlere bilgi vermekten mutluluk duyarız. ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2024'ün farklı ülkelerden meslektaşlarınızla tanışma ve çalışmalarınızı tartışma fırsatı bulduğunuz, yeni işbirliklerine ve ortak çalışmalara zemin hazırladığınız ve hoş anılarla hatırlayacağınız bir kongre olmasını ümit ediyoruz. Kongre yazım ve sunum dili İngilizce veya Türkçe olup bildiri özetleri sisteme iki dilden biri tercih edilerek yüklenebilir.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2024 çatısı altında eşzamanlı olarak aşağıda yer alan on kongrede bildiriler sunulacaktır.

 • ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sanat Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
 • ERPA Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Dil Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslar arası Eğitim Yönetimi Kongresi
 • ERPA Uluslar arası Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Kongresi

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2024'e kaydolurken çalışma alanınızla ilgili olan kongre branşını seçmeniz istenecektir. ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri kapsamında on kongreyi bir araya getirmenin temel amacı, araştırmacıları farklı alanlardaki güncel eğilimlerden haberdar etmek, farklı alanlarda yapılan araştırmalar hakkında bilgi edinmek ve yeni eğilimleri tartışmaya yardımcı olmak ve disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmektir. Bu nedenle kongrenin ana teması “Pandemi Sürecinde Eğitim”dir. Bu temayı vurgulamak, eğitim araştırması ve uygulamasının diğer önemli yönlerini küçümsemek veya ihmal etmek anlamına gelmez.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongrelerinde sunulan özet bildiriler ISBN’li e-kitap ve ISBN'li tam metinlerin e-kitabı olarak yayınlanacaktır. Bu arada seçilen bildiriler yayınlanmak üzere SHS Web of Conferences dergisine gönderilecektir (yazarların talep etmesi ve her bildiri için yayın ücretini ödemesi halinde). SHS Web of Conferences'da yayınlanan ERPA 2015, ERPA 2016, ERPA 2017, ERPA 2018, ERPA 2019 ve ERPA 2022 sayıları ISI Web of Knowledge’da indekslenmiştir. Gönderilen bildiri tam metinlerinin dil kullanımı açısından iyi yazılmış olması (bildiri dili İngilizcedir) ve 5 ila 8 sayfa uzunluğunda olması gerekmektedir. Ayrıca SHS Web of Conferences dergisinin yayınlanacak olan sayısında her bir yazarın en fazla iki bildiri tam metni kabul edilebilmektedir. Ayrıca isteyen katılımcılar çalışmalarını kongremizi destekleyen dergilerde hakem sürecinden geçmek kaydı ile yayınlatabileceklerdir. Yayın süreçleri bizzat yazarlar tarafından takip edilecek olup dergilerin yayın ve yazım kurallarına uymaları gerekmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederiz.   

Görüşmek dileğiyle...

Saygılarımızla,

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2024 Düzenleme Kurulu

http://www.erpacongress.com

 

Önemli Tarihler:

Erken Kayıt için son tarih: 16 Haziran 2024

Özet gönderimi için son tarih:01 Eylül 2024          

Kayıt için son tarih: 01 Eylül 2024*

Tam metin gönderimi için son tarih: 27 Eylül 2024

Kongre Tarihi: 13-15 Eylül 2024

*Kongre kayıt ücreti bu tarihe kadar yatırılmalıdır

 

Announcements

Publication!!!

Dear ERPA participants,

Selected proceedings in ERPA Congresses on Education 2017 will be sent to the journal of SHS Web of Conferences for publication (if the authors request and pay the publication fee)ERPA 2015 and ERPA 2016, , ERPA 2017, ERPA 2018 and ERPA 2019 issues that are published in SHS Web of Conferences have already indexed in ISI Web of Knowledge. These proceedings should be well-written in terms of language use (the language of proceedings is English) and should be 5 to 8 pages in length.

Sincerely yours,

ERPA Organizing Committee

Date of Announcement:   2024-04-18


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2024 that will be held in Cunda Island from 13 to 15 September 2024. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2024 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. Fikret SOYER

Date of Announcement:   2024-04-23


Yandex.Metrica