Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2023

Cunda Island/Balıkesir    8-10 September / 2023

Scopes

The main purposes of the ERPA International Congresses on Education 2023 are:

 • To discuss the new developments and trends in the field of education that emerged with the pandemic,
 • To help researchers benefit from new findings of the research in education,
 • To provide researchers a platform to share and discuss their research results,
 • To evaluate the findings of the research in the light of their contribution to education,
 • To create a discussion environment about training qualified teachers during the pandemic.

Within the scope of ERPA International Congresses on Education 2023, ten branch congresses will be held which are:

 • ERPA International Educational Sciences Congress,
 • ERPA International Science and Mathematics Education Congress,
 • ERPA International Social Sciences Education Congress,
 • ERPA International Special Education Congress,
 • ERPA International Health and Sports Science Education Congress,
 • ERPA International Music and Fine Arts Education Congress
 • ERPA International Language Education Congress
 • ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress
 • ERPA International Management of Education Congress
 • ERPA International Engineering and Architecture Education  Congress

 

Düzenlenecek olan ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023'ün temel amaçları;

 • Pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan eğitim alanındaki yeni yönelim ve gelişmeleri tartışmak,
 • Araştırmacıların eğitim alanındaki yeni bulgulardan yararlanmaları,
 • Araştırma bulgu ve sonuçlarını tartışacakları bir platform sunma,
 • Araştırma bulgularını eğitime katkı açısından değerlendirmeleri,
 • Pandemi sürecinde nitelikli öğretmen yetiştirmeye ilişkin bir tartışma ortamı sunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda disiplinler arası paylaşım ve etkileşimi artırmayı hedefleyen ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023 çatısı altında eşzamanlı olarak aşağıda yer alan on branşta bildiriler sunulacaktır.

 • ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sanat Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
 • ERPA Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Dil Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Kongresi

 

 

 

Announcements

Yandex.Metrica