Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2024

Cunda Island/Balıkesir    13-15 September / 2024

Scopes

The main purposes of the ERPA International Congresses on Education 2024 are:

 • To discuss the new developments and trends in the field of education. 
 • To help researchers benefit from new findings of the research in education,
 • To provide researchers a platform to share and discuss their research results,
 • To evaluate the findings of the research in the light of their contribution to education,
 • To create a discussion environment about training qualified teachers. 

Within the scope of ERPA International Congresses on Education 2024, ten branch congresses will be held which are:

 • ERPA International Educational Sciences Congress,
 • ERPA International Science and Mathematics Education Congress,
 • ERPA International Social Sciences Education Congress,
 • ERPA International Special Education Congress,
 • ERPA International Health and Sports Science Education Congress,
 • ERPA International Music and Fine Arts Education Congress
 • ERPA International Language Education Congress
 • ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress
 • ERPA International Management of Education Congress
 • ERPA International Engineering and Architecture Education  Congress

 

Düzenlenecek olan ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2024'ün temel amaçları;

 • Eğitim alanındaki yeni yönelim ve gelişmeleri tartışmak,
 • Araştırmacıların eğitim alanındaki yeni bulgulardan yararlanmaları,
 • Araştırma bulgu ve sonuçlarını tartışacakları bir platform sunma,
 • Araştırma bulgularını eğitime katkı açısından değerlendirmeleri,
 • Nitelikli öğretmen yetiştirmeye ilişkin bir tartışma ortamı sunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda disiplinler arası paylaşım ve etkileşimi artırmayı hedefleyen ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2024 çatısı altında eşzamanlı olarak aşağıda yer alan on branşta bildiriler sunulacaktır.

 • ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Sanat Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Özel Eğitim Kongresi
 • ERPA Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi
 • ERPA Uluslararası Dil Eğitimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
 • ERPA Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Kongresi

 

 

 

Announcements

Publication!!!

Dear ERPA participants,

Selected proceedings in ERPA Congresses on Education 2017 will be sent to the journal of SHS Web of Conferences for publication (if the authors request and pay the publication fee)ERPA 2015 and ERPA 2016, , ERPA 2017, ERPA 2018 and ERPA 2019 issues that are published in SHS Web of Conferences have already indexed in ISI Web of Knowledge. These proceedings should be well-written in terms of language use (the language of proceedings is English) and should be 5 to 8 pages in length.

Sincerely yours,

ERPA Organizing Committee

Date of Announcement:   2024-04-18


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2024 that will be held in Cunda Island from 13 to 15 September 2024. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2024 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this Congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

I look forward to meeting you in the congress.

With kind regards,

Prof. Dr. Fikret SOYER

Date of Announcement:   2024-04-23


Yandex.Metrica