Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2020

Belgrade / Serbia    10-12 April / 2020

Paper Guidelines

Paper Guidelines

At first participants should upload their abstracts (in .doc or .docx file format). All abstracts submitted to congress undergo blind review process by at least two anonymous reviewers. The reviewers are chosen from the scientific committee. Typically, the field coordinators will seek reviewers’ feedback before considering your submission for acceptance. In that case, the field coordinator will wait until he/she receives all reviewer comments on your submission. The field coordinator will then e-mail you directly with a decision. The proceedings are accepted according to the abstracts you have uploaded. Full paper(s) can be sent through e-mail to erpacongress@gmail.com after the congress untill1 May 2020.

Abstract Format

All abstracts need to include the short abstract followed by long abstract which should include the topic and the problem, significance of the study, the objective and the methods used in the research, results and a short discussion/conclusion. Moreover, keywords (4-6 keywords) need to be added at the end of the short abstract (100-150 words). The long abstract should include minimum 500 words and maximum 700 words. Both abstracts should be provided in the same WS Word file.

For the Abstract Template please click here.

There are three types of presentation:

  • Single Oral Presentation
  • Interactive Poster Presentation
  • Virtual Presentations

Single Oral Presentation

This presentation format allows for 15 minutes of individual presentation time followed by a 5 minute discussion session moderated by a chairperson. Each accepted paper will be scheduled in a session of 80 minutes, normally with four presenters.

Interactive Poster Presentation

Dedicated poster sessions will be scheduled in the conference programme. In each of these sessions there will be 15 posters. Each poster in the session will include a graphic presentation of a research study on visual display of size A0 (0,841m x 1,189m) in “portrait” format. Each poster holder will orally present their research in approximately 3 minutes in the area of the poster displays to an audience gathered as a group in front of each poster. The chairperson will organise the interactive poster sections.

For the Interactive Poster Presentation Template please click here.

Virtual Presentations

Participants must submit a previously recorded video (allowed formats for the videos are .avi, .mp4 & .flv) about their presentation, which will be played to the audiences in the scheduled session. While the video presentation is played congress team will connect with the presenter via Skype. Then, the audiences will have the opportunity to ask their questions to the presenter. Appropriate presentation time (15 min for video presentation and 5 min Skype connection for Q&A) will be allocated to every presenter. The virtual presenters have to send their recorded videos until 30 March 2020 due to technical arrangements.

For recording virtual presentation please click here.

Templates

For the Full Text Template please click here.

For the Interactive Poster Presentation Template please click here.

 

Bildiri Yazım Kuralları

Katılımcıların öncelikle çalışmalarının özetlerini yüklemeleri gerekmektedir (.doc veya .docx dosya formatında). Gelen kısa ve uzun özet bildiriler alan editörleri tarafından değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir ve hakem dönütleri alındıktan sonra bu dönütler doğrultusunda karar verilir. Alan editörü çalışmanızla ilgili kararı sistem üzerinden bildirir. Tam metin bildiriler kongreden tamamlandıktan sonra 1 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderilebilir.

Bildiri Özeti Formatı

Tüm bildiri özetlerinde, başlık, problem cümlesi, çalışmanın önemi, amaç, yöntem, bulgular ve tartışma/sonuca yönelik bilgiler verilmelidir. Bunun yanında bildiri özetleri kısa ve uzun özetleri içermelidir. Aynı dosya içinde kısa özetler 100 ile 150 kelime ve uzun özetler 500 ile 700 kelime arasında olmalı ve 4-6 anahtar kelime içermelidir.

Bildiri Özet Formatı için lütfen tıklayınız.

Kongrede üç sunum türü geçerlidir:

  • Sözlü Bildiri Sunumu
  • Etkileşimli Poster Sunumu
  • Sanal Sunum

Sözlü Bildiri Sunumu

Bu sunum formatı, 15dk’lık bireysel sunum ve ardından 5dk’lık oturum başkanının yönetimindeki tartışma zamanını içermektedir. Kabul edilen her bir bildiri genelde 4 bildiri sunumun yer aldığı bir oturumda sunulacaktır.

Etkileşimli Poster Sunumu

Etkileşimli poster sunumlarında her bir oturumda en az 15 poster yer alacaktır. Posterler A0 (0,841m x 1,189m) boyutunda hazırlanması gerekir. Her bir poster sunucusu 3dk’lık zaman diliminde oturum başkanlarının nezaretinde bir gruba posterlerini sunmalıdır.

Sanal Sunum

Sanal sunu sahibi katılımcıların video kayıtları (.avi, .mp4 ve .flv kabul edilen video formatlarıdır) ilgili oturumda dinleyicilere oynatılacak ve bu esnada sunu sahiplerine Skype aracılığıyla bağlantı kurulacaktır. Böylelikle dinleyiciler izledikleri sunuma ilişkin sorularını sunu sahibine sorabileceklerdir. Sanal sunular için 15dk video kaydı ve 5dk da tartışma zamanı ayrılmıştır. Sanal sunuların teknik düzenlemeler için en geç 30 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Sanal sunu kaydetmek için lütfen tıklayınız

Şablonlar

Tam metin Procedia şablonu için lütfen tıklayınız

Poster şablonu için lütfen tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements

Early Bird Registration Deadline Extended

Dear Colleague,

The early bird registration deadline for 7th ERPA International Congresses on Education 2020, which will be held in Belgrade / Serbia between April 10-12, 2020, has been extended until 10.02.2020. The proceedings presented in the congress will be published for free in the journals which are indexed in ERIC and SCOPUS.

Thank you for your interest, and wish you a good week.

Best Regards,

ERPA International Congresses on Education 2020

Organizing Committee

Please click for registration and detailed information.

 

Date of Announcement:   2020-01-31


Erken Kayıt Tarihi Uzatılmıştır

Saygıdeğer Meslektaşım,

10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan’da 7.si düzenlenecek olan ERIC ve SCOPUS indekslerinde taranan dergilerde ücretsiz yayın imkânı veren ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020 için erken kayıt son tarih 10.02.2020 ye kadar uzatılmış olup, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyar, göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020

Düzenleme Kurulu

Kayıt olmak ve detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

 

Date of Announcement:   2020-01-31


Call for Papers-Bildiri Çağrısı

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you about the ERPA International Congresses on Education 2020 that will be held in Belgrade / Serbia from 10 - 12 April 2020

 

Sayın Meslektaşım;

Tüm dünyadan eğitim alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve eğitime ilgi duyan kişileri; buluşturma, çalışmalarını paylaşmak ve disiplinler arası paylaşımları artırmak amacıyla 10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında Belgrad / Sırbistan’da düzenleyeceğimiz ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020 için sizlere bilgi vermekten mutluluk duyarız.

 

Date of Announcement:   2019-10-16


Yandex.Metrica