Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2023

Cunda Island/Balıkesir    8-10 September / 2023

ABOUT ERPA

Educational Researches and Publications Associations (ERPA) was established in 2012 in Sakarya/Turkey. The aim of ERPA is to support and perform researches, studies, publications and meetings related to education and to cooperate with people and corporations so as to perform effective and productive studies.

In order to fulfill one of its aims of establishment which was to organize course, workshop, seminar, panel, conference, ERPA has decided to organize the ERPA International Congresses on Education 2023 that will be held  in Cunda Island/Balıkesir from 8 to 10 September 2023. The main purposes of the congress are:

  • To discuss new developments and  trends in the field of education that emerged with the pandemic,
  • To help researchers benefit from new findings of the research in education,
  • To provide researchers a platform to share and discuss their research results,
  • To evaluate the findings of the research in the light of their contribution to education,
  • To create a discussion environment about training qualified teachers during the pandemic.

Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) 2012 yılında Sakarya’da kurulmuştur. Derneğin amacı eğitime ilişkin toplantılar, yayınlar, çalışmalar ve araştırmaları desteklemek ve organize etmek; bunun yanında etkili ve verimli çalışmalar ortaya koymak için kişi ve kurumlarla işbirliği yapmaktır.

Amaçlarından biri olan kongre, konferans, panel, seminer, toplantı vb. düzenlemek için dernek, 8-10 Eylül 2023  tarihleri arasında Cunda Adası/Balıkesir'de ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2023'ü düzenlemeyi planlamaktadır. Düzenlenecek olan bu kongrenin temel amaçları;

  • Pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan eğitim alanındaki yeni yönelim ve gelişmeleri tartışmak,
  • Araştırmacıların eğitim alanındaki yeni bulgulardan yararlanmaları,
  • Araştırma bulgu ve sonuçlarını tartışacakları bir platform sunma,
  • Araştırma bulgularını eğitime katkı açısından değerlendirmeleri,
  • Pandemi sürecinde nitelikli öğretmen yetiştirmeye ilişkin bir tartışma ortamı sunmaktır.

 

 

Announcements

Yandex.Metrica